Увага! Завантажити комплекси можуть тільки студенти та працівники ХНУРЕ, попередньо зареєструвавшись.

Комплекси навчально-методичного забезпечення

Назва документу:

Упорядник:

Кафедра:

Рівень підготовки:

Дисципліна:Всього результатів: 2402 Показано з 1 по 20
1. СТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комп'ютерні технології проектування систем автоматики" підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс] : спеціальність 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньо-професійна программа "Системна інженерія" / ХНУРЕ ; розроб. Л. М. Ребезюк. – Харків, 2018. – 67 с.

Статистика використання: Завантажень: 96
Опис документу    Електронна версія(pdf / 975 Kb)

2. ІУС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комп'ютерні мережі" для студентів за напрямом підготовки 6.050101 - Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. І. Саєнко. – Харків, 2017. – 248 с.

Статистика використання: Завантажень: 169
Опис документу    Електронна версія(pdf / 5,45 Mb)

3. ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інтернет технології" для студентів усіх форм навчання підготовки бакалавра напряму 6.050903 – Телекомунікації [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. П. Малінін. – Харків, 2017. – 177 с.

Статистика використання: Завантажень: 36
Опис документу    Електронна версія(pdf / 8,97 Mb)

4. ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інформаційне суспільство" підготовки бакалавра всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб.: В. І. Штанько, О. О. Жидкова. – Харків, 2023. – 239 с.

Статистика використання: Завантажень: 47
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,55 Mb)

5. ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комп'ютерні мережі" напряму підготовки бакалаврів 6.050102 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] : спеціалізації 6.05010201 - Комп'ютерні системи та мережі, 6.05010202 - Системне програмування, 6.05010203 - Спеціалізовані комп'ютерні системи / ХНУРЕ ; розроб. А. А. Коваленко. – Харків, 2017. – 460 с.

Статистика використання: Завантажень: 116
Опис документу    Електронна версія(pdf / 44,0 Mb)

6. СІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технології моделювання та організації бізнесу" підготовки магістра для студентів усіх форм навчання, спеціальності 122 - Комп'ютерні науки [Електронний ресурс] : спеціалізації "Консолідована інформація" та "Соціальна інформатика" / ХНУРЕ ; розроб. А. Д. Данилов. – Харків, 2017. – 39 с.

Статистика використання: Завантажень: 20
Опис документу    Електронна версія(pdf / 713 Kb)

7. ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технології розумного міста" підготовки магістра спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення, спеціалізація "Програмне забезпечення систем" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Н. В. Голян. – Харків, 2017. – 97 с.

Статистика використання: Завантажень: 21
Опис документу    Електронна версія(pdf / 8,17 Mb)

8. ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Системне програмування" напряму підготовки бакалаврів 123 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. М. О. Волк. – Харків, 2017. – 270 с.

Статистика використання: Завантажень: 69
Опис документу    Електронна версія(pdf / 5,98 Mb)

9. ІВСУ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Конструювання вузлів та пристроїв НВЧ" підготовки бакалавра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Радіоелектронні апарати" / ХНУРЕ ; розроб. О. Б. Зайченко. – Харків, 2017. – 220 с.

Статистика використання: Завантажень: 19
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,45 Mb)

10. БІТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Теорія складності обчислень" підготовки бакалавра спеціальністі 125 - Кібербезпека, освітня програма "Безпека інформаційних та комунікаційних систем" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. І. В. Лисицька. – Харків, 2017. – 279 с.

Статистика використання: Завантажень: 24
Опис документу    Електронна версія(pdf / 7,69 Mb)

11. БІТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки" для студентів усіх форм навчання напряму 125 - Кібербезпека [Електронний ресурс] : спеціалізація "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" / ХНУРЕ ; розроб. О. А. Замула. – Харків, 2017. – 295 с.

Статистика використання: Завантажень: 29
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,83 Mb)

12. МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комп’ютеризовані системи експериментальних досліджень" підготовки бакалаврів, спеціальність 152 — Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка [Електронний ресурс] : спецiалiзацiя "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" / ХНУРЕ ; розроб. Ю. В. Козлов. – Харків, 2017. – 348 с.

Статистика використання: Завантажень: 9
Опис документу    Електронна версія(pdf / 7,66 Mb)

13. ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Мультисервісні комп'ютерні мережі" напряму підготовки магістрів 123 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] : спеціалізації "Комп'ютерні системи та мережі", "Системне програмування" / ХНУРЕ ; розроб. А. А. Коваленко. – Харків, 2017. – 197 с.

Статистика використання: Завантажень: 33
Опис документу    Електронна версія(pdf / 30,9 Mb)

14. ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технології розумного міста" підготовки магістра, спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення, спеціалізація "Інженерія програмного забезпечення" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Н. В. Голян. – Харків, 2017. – 103 с.

Статистика використання: Завантажень: 21
Опис документу    Електронна версія(pdf / 8,21 Mb)

15. СІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інформаційні технології організації бізнесу" підготовки магістра спеціальності 124 - Системний аналіз [Електронний ресурс] : спеціалізації "Консолідована інформація" / ХНУРЕ ; розроб. А. Д. Данилов. – Харків, 2017. – 70 с.

Статистика використання: Завантажень: 12
Опис документу    Електронна версія(pdf / 0,98 Mb)

16. ІВСУ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Первинні перетворювачі РЕА" підготовки магістра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Радіоелектронні апарати та засоби" / ХНУРЕ ; розроб. І. І. Ключник. – Харків, 2017. – 152 с.

Статистика використання: Завантажень: 19
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,68 Mb)

17. ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Системи керування базами даних" напряму підготовки бакалаврів 123 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] : спеціалізації "Комп'ютерні системи та мережі", "Системне програмування", "Спеціалізовані комп'ютерні системи" / ХНУРЕ ; розроб. В. О. Радченко. – Харків, 2017. – 194 с.

Статистика використання: Завантажень: 24
Опис документу    Електронна версія(pdf / 5,98 Mb)

18. ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Архітектура комп'ютера та організація комп'ютерних мереж" підготовки бакалавра, спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] : освітня програма "Програмна інженерія" / ХНУРЕ ; розроб. О. Ф. Лановий. – Харків, 2017. – 369 с.

Статистика використання: Завантажень: 131
Опис документу    Електронна версія(pdf / 7,88 Mb)

19. ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Політичні проблеми сучасного суспільства" підготовки бакалавра всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб.: Л. А. Тіхонова. – Харків, 2023. – 178 с.

Статистика використання: Завантажень: 23
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,44 Mb)

20. ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Соціологія та соціальні технології" підготовки бакалавра всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. : В. В. Омельченко. – Харків, 2023. – 306 с.

Статистика використання: Завантажень: 24
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,95 Mb)