Увага! Завантажити комплекси можуть тільки студенти та працівники ХНУРЕ, попередньо зареєструвавшись.

Комплекси навчально-методичного забезпечення

Назва документу:

Упорядник:

Кафедра:

Рівень підготовки:

Дисципліна:Всього результатів: 2403 Показано з 141 по 160
141. ШІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни підготовки бакалавра "Системний аналіз" підготовки бакалавра за напрямом 6.050101 – Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. К. Е. Петров. – Харків, 2017. – 162 с.

Статистика використання: Завантажень: 54
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,14 Mb)

142. ІУС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Теорія алгоритмів" підготовки бакалаврів спеціальності 126 - Інформаційні системи та технології [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Т. Г. Білова. – Харків, 2018. – 169 с.

Статистика використання: Завантажень: 39
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,65 Mb)

143. КРіСТЗІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи схемотехніки" підготовки бакалавра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка освітніх програм "Інформаційні радіотехнології", "Медіаінженерія" [Електронний ресурс] : "Радіоелектронні засоби вбудованих систем". Ч. 1 / ХНУРЕ ; розроб. І. О. Милютченко. – Харків, 2022. – 272 с.

Статистика використання: Завантажень: 39
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,69 Mb)

144. РТІКС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" другий (магістерський) рівень вищої освіти для студентів всіх форм навчання [Електронний ресурс] : спеціалізація "Інформаційно-комунікаційні технології", спеціальність 122 - Комп’ютерні науки та інформаційні технології / ХНУРЕ ; розроб. І. В. Свид. – Харків, 2017. – 179 с.

Статистика використання: Завантажень: 7
Опис документу    Електронна версія(pdf / 6,02 Mb)

145. ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи теорії сигналів" підготовки бакалавра напряму 6.050903 - Телекомунікації, спеціальність 6.050903 - Інформаційні мережі зв’язку [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Д. В. Бондар. – Харків, 2017. – 181 с.

Статистика використання: Завантажень: 17
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,97 Mb)

146. ШІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право" підготовки магістра спеціальності 8.05010104 – Системи штучного інтелекту [Електронний ресурс] : напрямом підготовки 6.050101 – Комп’ютерні науки / ХНУРЕ ; розроб. К. Е. Петров. – Харків, 2017. – 156 с.

Статистика використання: Завантажень: 23
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,00 Mb)

147. ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Фізика (спеціальні розділи)" підготовки бакалавра напряму 6.050903 - Телекомунікації [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Ю. М. Колтун. – Харків, 2017. – 156 с.

Статистика використання: Завантажень: 15
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,75 Mb)

148. ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комп’ютерна дискретна математика" підготовки бакалавра спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Н. В. Білоус. – Харків, 2017. – 165 с.

Статистика використання: Завантажень: 119
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,84 Mb)

149. МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Спецрозділ вищої математики (математична статистика)" підготовки бакалаврів, спеціальність 152 — Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Метрологія, стандартизація та сертифiкація" / ХНУРЕ ; розроб. С. В. Луцький. – Харків, 2017. – 82 с.

Статистика використання: Завантажень: 6
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,65 Mb)

150. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни підготовки бакалавра "Прикладне програмне забезпечення" [Електронний ресурс] : галузь знань 05 - Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 - Економіка, спеціалізація "Економічна кібернетика" / ХНУРЕ ; розроб. О. М. Гуца. – Харків, 2017. – 212 с.

Статистика використання: Завантажень: 10
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,51 Mb)

151. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни підготовки бакалавра "Системи підтримки прийняття рішень" [Електронний ресурс] : спеціальність 051 - Економіка, освітньо-професійна програма "Економічна кібернетика" / ХНУРЕ ; розроб. І. Б. Прібильнова. – Харків, 2023. – 198 с.

Статистика використання: Завантажень: 16
Опис документу    Електронна версія(pdf / 6,54 Mb)

152. КРіСТЗІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Поля і хвилі в системах ТЗІ" підготовки бакалавра спеціальності 125 - Кібербезпека cпеціалізації "Системи технічного захисту інформації" [Електронний ресурс]. Ч. 1, 2 / ХНУРЕ ; розроб. : Д. В. Грецьких, В. Б. Бєлявцев. – Харків, 2017. – 375 с.

Статистика використання: Завантажень: 21
Опис документу    Електронна версія(pdf / 7,06 Mb)

153. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни підготовки бакалавра "Стратегічне управління" [Електронний ресурс] : галузь знань 05 - Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 - Економіка, спеціалізація "Економічна кібернетика", факультет "Інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту" / ХНУРЕ ; розроб. Є. В. Діденко. – Харків, 2017. – 281 с.

Статистика використання: Завантажень: 7
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,03 Mb)

154. ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Корпоративні інформаційні системи" підготовки бакалавра напряму 6.050103 – Програмна інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. М. С. Широкопетлєва. – Харків, 2017. – 343 с.

Статистика використання: Завантажень: 30
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,46 Mb)

155. БІТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інформаційні технології" для студентів усіх форм навчання спеціальності 125 - Кібербезпека, спеціалізація "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. С. Г. Семенов. – Харків, 2017. – 99 с.

Статистика використання: Завантажень: 34
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,0 Mb)

156. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Економіка праці й соціально-трудові відносини" підготовки бакалавра спеціальності 051 - Економіка спеціалізації "Економічна кібернетика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. С. В. Гришко. – Харків, 2022. – 200 с.

Статистика використання: Завантажень: 9
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,51 Mb)

157. КРіСТЗІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Теорія електричних кіл" підготовки бакалавра спеціальності 171 - Електроніка Електронний ресурс] : cпеціалізації : "Акустотехніка", "Системи, технології та комп'ютерні засоби мультимедіа" / ХНУРЕ ; розроб. О. О. Іванова. – Харків, 2017. – 560 с.

Статистика використання: Завантажень: 13
Опис документу    Електронна версія(pdf / 6,79 Mb)

158. ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Локальні мережі зв'язку" [Електронний ресурс] : підготовки бакалавра напряму 6.050903 - Телекомунікації / ХНУРЕ : розроб. Н. А. Харченко. – Харків, 2017. – 375 с.

Статистика використання: Завантажень: 67
Опис документу    Електронна версія(pdf / 8,65 Mb)

159. ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Мови і засоби реалізації технологій мереж мобільного зв’язку" [Електронний ресурс] : підготовки магістра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка, спеціалізації "Інформаційно-мережна інженерія" / ХНУРЕ : розроб. С. А. Кривенко. – Харків, 2017. – 50 с.

Статистика використання: Завантажень: 16
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,59 Mb)

160. ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи схемотехніки" [Електронний ресурс] : підготовки бакалавра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка / ХНУРЕ : розроб. А. М. Зеленін. – Харків, 2017. – 274 с.

Статистика використання: Завантажень: 36
Опис документу    Електронна версія(pdf / 10,5 Mb)