Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технології розумного міста" підготовки магістра, спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення, спеціалізація "Інженерія програмного забезпечення" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Н. В. Голян. – Харків, 2017. – 103 с.


Статистика використання: Завантажень: 21
Анотація:
Структура НКМЗ
1. Робоча программа
2. Навчальна програма
3. План лекцій
4. Методичні вказівки до самостійної роботи
5. Методичні вказівки до практичних занять
6. Методичні вказівки до лабораторних робіт
7. Методичні матеріали для підсумкового контролю