Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Соціологія та соціальні технології" підготовки бакалавра всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. : В. В. Омельченко. – Харків, 2023. – 306 с.


Статистика використання: Завантажень: 24
Анотація:
ЗМІСТ
1. Робоча програма …………………………………………………………….. 3
2. Навчальний посібник ………………………………………………………….. 12
3. Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи,
контрольні завдання і питання для підсумкового контрол…..………….... 251