Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технології розумного міста" підготовки магістра спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення, спеціалізація "Програмне забезпечення систем" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Н. В. Голян. – Харків, 2017. – 97 с.


Статистика використання: Завантажень: 21
Анотація:
Структура НКМЗ
1. Робоча программа………………………………………………. 3
2. Навчальна програма……………………………………………. 14
3. План лекцій……………………………………………………... 19
4. Методичні вказівки до самостійної роботи…………………. . 20
5. Методичні вказівки до практичних занять……………………..40
6. Методичні матеріали для підсумкового контролю ……………93