Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
СТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комп'ютерні технології проектування систем автоматики" підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс] : спеціальність 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньо-професійна программа "Системна інженерія" / ХНУРЕ ; розроб. Л. М. Ребезюк. – Харків, 2018. – 67 с.


Статистика використання: Завантажень: 94
Анотація:
ЗМІСТ
1 Робоча програма з навчальної дисципліни .................................................... 3
2 Конспект лекцій (тематичний план) ............................................................... 13
3 Методичні вказівки до лабораторних робіт .................................................. 19
5 Методичні вказівки до самостійної роботи ................................................... 47
6 Контрольні завдання та запитання для поточного та підсумкового кон-
тролю ................................................................................................................ 62