Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комп'ютерні мережі" напряму підготовки бакалаврів 6.050102 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] : спеціалізації 6.05010201 - Комп'ютерні системи та мережі, 6.05010202 - Системне програмування, 6.05010203 - Спеціалізовані комп'ютерні системи / ХНУРЕ ; розроб. А. А. Коваленко. – Харків, 2017. – 460 с.


Статистика використання: Завантажень: 116