Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
СІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інформаційні технології організації бізнесу" підготовки магістра спеціальності 124 - Системний аналіз [Електронний ресурс] : спеціалізації "Консолідована інформація" / ХНУРЕ ; розроб. А. Д. Данилов. – Харків, 2017. – 70 с.


Статистика використання: Завантажень: 12
Анотація:
ЗМІСТ
1. Робоча програма …………………………………………………… 3
2. Навчальні матеріали до проведення лекцій………………………… 14
3. Методичні вказівки до самостійної роботи……………. 16
4. Методичні вказівки до практичних занять ………………… 27
5. Методичні вказівки до контрольних та екзаменаційних завдань………………………………………………. 45