ТОП 10 комплексiв навчально-методичного забезпечення за завантаженнями:

1.ВМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Вища математика" підготовки бакалаврів спеціальності 123 - Комп`ютерна інженерія освітньо-професійної програми "Комп`ютерна інженерія" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Н. П. Клімова, П. Є. Минко. – Харків, 2023. – 311 с.

Статистика використання: Завантажень: 843
Опис документу    Електронна версія(pdf / 9,45 Mb)

2.ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Філософія" підготовки бакалавра всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. І. Штанько. – Харків, 2023. – 400 с.

Статистика використання: Завантажень: 300
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,66 Mb)

3.ОП
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" підготовки освітнього рівня бакалавр усіх спеціальностей та усіх напрямів університету [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб.: Т. Є. Стиценко, Г. В. Пронюк, О. В. Мамонтов, Н. М. Сердюк, І. І. Хондак. – Харків, 2017. – 490 с.

Статистика використання: Завантажень: 294
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,91 Mb)

4.ФІЗ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Фізика" підготовки освітнього рівня бакалавр 121 - Інженерія програмного забезпечення освітньо-професійна програма "Програмна інженерія" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб.: В. О. Стороженко, Ю. Д. Приймачов. – Харків, 2021. – 811 с.

Статистика використання: Завантажень: 244
Опис документу    Електронна версія(pdf / 22,7 Mb)

5.СТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Алгоритмізація та програмування" підготовки бакалавра спеціальності 122 – Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] : освітня програма: "Комп’ютерні науки" / ХНУРЕ ; розроб.: В. М. Решетнік, О. В. Хряпкін. – Харків, 2017. – 323 с.

Статистика використання: Завантажень: 220
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,99 Mb)

6.ІМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення нормативної навчальної дисципліни "Іноземна мова" підготовки бакалаврів напряму "Комп'ютерні науки" спеціальності "Комп'ютерні спеціальності" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Т. В. Смицька, Т. І. Вергун, М. П. Сукнов. – Харків, 2017. – 105 с.

Статистика використання: Завантажень: 195
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,14 Mb)

7.ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Бази даних" підготовки бакалавра спеціальність 121- Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] : освітня програма "Програмна інженерія" / ХНУРЕ ; розроб. : О. О. Мазурова, М. С. Широкопетлєва. – Харків, 2017. – 276 с.

Статистика використання: Завантажень: 190
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,16 Mb)

8.ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи права" підготовки бакалавра всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. В. Турута. – Харків, 2023. – 161 с.

Статистика використання: Завантажень: 184
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,73 Mb)

9.СТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Теорія алгоритмів" підготовки бакалавра за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки, освітньо-професійна програма "Комп'ютерні науки та технології" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. П. Е. Ситнікова. – Харків, 2020. – 81 с.

Статистика використання: Завантажень: 171
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,85 Mb)

10.МСТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Вузли та механізми поліграфічного устаткування" підготовки бакалавра [Електронний ресурс] : спеціальності 186 - Видавництво та поліграфія / ХНУРЕ ; розроб. В. П. Манаков. – Харків, 2017. – 382 с.

Статистика використання: Завантажень: 169
Опис документу    Електронна версія(pdf / 8,22 Mb)