ТОП 10 комплексiв навчально-методичного забезпечення за завантаженнями:

1.ВМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Вища математика" підготовки бакалаврів спеціальності 123 - Комп`ютерна інженерія спеціалізації "Комп`ютерна інженерія" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Н. П. Клімова. – Харків, 2017. – 345 с.

Статистика використання: Завантажень: 383
Опис документу    Електронна версія(pdf / 7,84 Mb)

2.ОП
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" підготовки освітнього рівня бакалавр усіх спеціальностей та усіх напрямів університету [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб.: Т. Є. Стиценко, Г. В. Пронюк, О. В. Мамонтов, Н. М. Сердюк, І. І. Хондак. – Харків, 2017. – 490 с.

Статистика використання: Завантажень: 241
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,91 Mb)

3.ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Філософія" підготовки бакалавра всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. І. Штанько. – Харків, 2017. – 453 с.

Статистика використання: Завантажень: 151
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,54 Mb)

4.ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи права" підготовки бакалавра всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. В. Турута. – Харків, 2020. – 161 с.

Статистика використання: Завантажень: 136
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,80 Mb)

5.ІМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення нормативної навчальної дисципліни "Іноземна мова" підготовки бакалаврів напряму "Комп'ютерні науки" спеціальності "Комп'ютерні спеціальності" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Т. В. Смицька, Т. І. Вергун, М. П. Сукнов. – Харків, 2017. – 105 с.

Статистика використання: Завантажень: 134
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,14 Mb)

6.ІУС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комп'ютерні мережі" для студентів за напрямом підготовки 6.050101 - Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. І. Саєнко. – Харків, 2017. – 248 с.

Статистика використання: Завантажень: 97
Опис документу    Електронна версія(pdf / 5,45 Mb)

7.БМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Теорія електричних та магнітних кіл" підготовки бакалавра, спеціальність 123 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. І. Г. Перова. – Харків, 2017. – 527 с.

Статистика використання: Завантажень: 86
Опис документу    Електронна версія(pdf / 11,7 Mb)

8.ФІЗ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Фізика" підготовки освітнього рівня бакалавр 121 - Інженерія програмного забезпечення спеціалізації "Програмна інженерія" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб. В. О. Стороженко. – Харків, 2017. – 543 с.

Статистика використання: Завантажень: 85
Опис документу    Електронна версія(pdf / 8,26 Mb)

9.УКР
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Українське фахове мовлення" підготовки бакалаврів всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб.: В. Л. Циганенко, В. М. Явтушенко, Л. В. Кузьміна, А. В. Сергієва. – Харків, 2018. – 416 с.

Статистика використання: Завантажень: 81
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,20 Mb)

10.ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" підготовки бакалавра [Електронний ресурс] : спеціальностей : 6.050103 - Програмна інженерія, 121 - Інженерія програмного забезпечення / ХНУРЕ; розроб. А. С. Бабій. – Харків, 2017. – 161 c.

Статистика використання: Завантажень: 80
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,41 Mb)