ТОП 10 комплексiв навчально-методичного забезпечення за завантаженнями:

1.ВМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Вища математика" підготовки бакалаврів спеціальності 123 - Комп`ютерна інженерія спеціалізації "Комп`ютерна інженерія" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Н. П. Клімова. – Харків, 2017. – 345 с.

Статистика використання: Завантажень: 621
Опис документу    Електронна версія(pdf / 7,84 Mb)

2.ОП
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" підготовки освітнього рівня бакалавр усіх спеціальностей та усіх напрямів університету [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб.: Т. Є. Стиценко, Г. В. Пронюк, О. В. Мамонтов, Н. М. Сердюк, І. І. Хондак. – Харків, 2017. – 490 с.

Статистика використання: Завантажень: 271
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,91 Mb)

3.ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Філософія" підготовки бакалавра всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. І. Штанько. – Харків, 2020. – 454 с.

Статистика використання: Завантажень: 187
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,32 Mb)

4.ІМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення нормативної навчальної дисципліни "Іноземна мова" підготовки бакалаврів напряму "Комп'ютерні науки" спеціальності "Комп'ютерні спеціальності" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Т. В. Смицька, Т. І. Вергун, М. П. Сукнов. – Харків, 2017. – 105 с.

Статистика використання: Завантажень: 163
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,14 Mb)

5.СТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Алгоритмізація та програмування" підготовки бакалавра спеціальності 122 – Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] : освітня програма: "Комп’ютерні науки" / ХНУРЕ ; розроб.: В. М. Решетнік, О. В. Хряпкін. – Харків, 2017. – 323 с.

Статистика використання: Завантажень: 163
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,99 Mb)

6.ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи права" підготовки бакалавра всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. В. Турута. – Харків, 2020. – 161 с.

Статистика використання: Завантажень: 158
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,70 Mb)

7.УКР
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Українське фахове мовлення" підготовки бакалаврів всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб.: В. Л. Циганенко, В. М. Явтушенко, М. А. Гарбар, А. В. Сергієва. – Харків, 2020. – 550 с.

Статистика використання: Завантажень: 125
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,24 Mb)

8.ІУС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комп'ютерні мережі" для студентів за напрямом підготовки 6.050101 - Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. І. Саєнко. – Харків, 2017. – 248 с.

Статистика використання: Завантажень: 121
Опис документу    Електронна версія(pdf / 5,45 Mb)

9.ФІЗ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Фізика" підготовки освітнього рівня бакалавр 121 - Інженерія програмного забезпечення спеціалізації "Програмна інженерія" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб. В. О. Стороженко. – Харків, 2017. – 543 с.

Статистика використання: Завантажень: 121
Опис документу    Електронна версія(pdf / 8,26 Mb)

10.ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Бази даних" підготовки бакалавра спеціальність 121- Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] : освітня програма "Програмна інженерія" / ХНУРЕ ; розроб. : О. О. Мазурова, М. С. Широкопетлєва. – Харків, 2017. – 276 с.

Статистика використання: Завантажень: 111
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,16 Mb)