Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Системи керування базами даних" напряму підготовки бакалаврів 123 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] : спеціалізації "Комп'ютерні системи та мережі", "Системне програмування", "Спеціалізовані комп'ютерні системи" / ХНУРЕ ; розроб. В. О. Радченко. – Харків, 2017. – 194 с.


Статистика використання: Завантажень: 24
Анотація:
ЗМІСТ
1.Робоча програма …………………………………………………………………….3
2.Конспект лекцій ………………………………………………………………………16
3.Методичні вказівки до лабораторних робіт …………………………..151
4.Методичні вказівки до самостійної роботи …………………………..175
5.Контрольні завдання…………………………………………….......……………186