Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Системне програмування" напряму підготовки бакалаврів 123 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. М. О. Волк. – Харків, 2017. – 270 с.


Статистика використання: Завантажень: 69
Анотація:
ЗМІСТ
1.Робоча програма …………………………………………………………………….3
2.Конспект лекцій ………………………………………………………………………14
3.Методичні вказівки до лабораторних робіт …………………………..135
4.Методичні вказівки до самостійної роботи …………………………..180
5.Методичні рекомендації до курсових робіт……………………….....119
6.Контрольні завдання……………………………………………………….........246
7.Екзаменаційні запитання...........................................................266