Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Архітектура комп'ютера та організація комп'ютерних мереж" підготовки бакалавра, спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] : освітня програма "Програмна інженерія" / ХНУРЕ ; розроб. О. Ф. Лановий. – Харків, 2017. – 369 с.


Статистика використання: Завантажень: 131
Анотація:
1. Робоча програма ................................................................................. 3
2. Конспект лекцій .................................................................................. 17
3. Методичні вказівки до самостійної роботи ..................................... 212
4. Методичні вказівки до практичних занять .................................... 231
5. Методичні вказівки до лабораторних робіт .................................... 293
6. Комплект комплексних контрольних завдань ................................. 352
7. Екзаменаційні питання ....................................................................... 363