Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комп’ютеризовані системи експериментальних досліджень" підготовки бакалаврів, спеціальність 152 — Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка [Електронний ресурс] : спецiалiзацiя "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" / ХНУРЕ ; розроб. Ю. В. Козлов. – Харків, 2017. – 348 с.


Статистика використання: Завантажень: 9
Анотація:
Змiст
Робоча програма 3
Конспект лекцiй 13
Методичнi вказiвки до самостiйної роботи студентiв 122
Методичнi вказiвки до практичних занять 170
Методичнi вказiвки до лабораторних занять 239
Запитання до залiку 347