Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ІВСУ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Первинні перетворювачі РЕА" підготовки магістра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Радіоелектронні апарати та засоби" / ХНУРЕ ; розроб. І. І. Ключник. – Харків, 2017. – 152 с.


Статистика використання: Завантажень: 18
Анотація:
1. Рабоча програма .................................................................... 3
2. Монографія ......................................................................... 14
3. Метод. сам................................................................ 22
4. Метод. лаб. ...................... 84
5. Екзамен. запитання ................................................... 147