Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інформаційне суспільство" підготовки бакалавра всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб.: В. І. Штанько, О. О. Жидкова. – Харків, 2017. – 246 с.


Статистика використання: Завантажень: 27
Анотація:
ЗМІСТ
1. Робоча програма .............................................................................................3
2. Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи ...14
3. Контрольні завдання .....................................................................................62
4. Питання для підсумкового контролю ..........................................................69
5. Навчальний посібник .....................................................................................74