Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інформаційне суспільство" підготовки бакалавра всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб.: В. І. Штанько, О. О. Жидкова. – Харків, 2023. – 239 с.


Статистика використання: Завантажень: 47
Анотація:
ЗМІСТ
1. Робоча програма ................................................................................................3
5. Навчальний посібник ........................................................................................15
2. Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи (у
методичних рекомендаціях є контрольні завдання і питання для підсумкового
контролю)..............................................................................................................179