Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інформаційне суспільство" підготовки бакалавра всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб.: В. І. Штанько, О. О. Жидкова. – Харків, 2021. – 248 с.


Статистика використання: Завантажень: 44
Анотація:
ЗМІСТ
1. Робоча програма ................................................................................................3
2. Навчальний посібник........................................................................................15
3. Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи (у
методичних рекомендаціях є контрольні завдання і питання для підсумкового
контролю)..............................................................................................................184