Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
БІТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки" для студентів усіх форм навчання напряму 125 - Кібербезпека [Електронний ресурс] : спеціалізація "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" / ХНУРЕ ; розроб. О. А. Замула. – Харків, 2017. – 295 с.


Статистика використання: Завантажень: 27
Анотація:
ЗМІСТ
1. Робоча програма ………………………………………………… .. 3
2. Конспект лекцій ………………………………………………… ….19
3. Методичні матеріали до самостійної роботи……………… .…....117
4. Методичні матеріали до практичних занять……………….. ….. .130
5. Методичні вказівки до контрольних завдань (типові контрольні та тестові завдання, перелік екзаменаційних запитань ………….252