Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Політичні проблеми сучасного суспільства" підготовки бакалавра всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб.: Л. А. Тіхонова. – Харків, 2023. – 178 с.


Статистика використання: Завантажень: 23
Анотація:
ЗМІСТ
1. Робоча програма …………………………………………………………. 3
2. Конспект лекцій ………………………………………………………….. 12
3. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи
(контрольні завдання, питання для підсумкового контролю) ……………149