Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
БІТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Теорія складності обчислень" підготовки бакалавра спеціальністі 125 - Кібербезпека, освітня програма "Безпека інформаційних та комунікаційних систем" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. І. В. Лисицька. – Харків, 2017. – 279 с.


Статистика використання: Завантажень: 23
Анотація:
ЗМІСТ
1. Робоча програма …………………………………………… 3
2. Конспект лекцій …………………………………………….. 14
3. Методичні вказівки до самостійної роботи ……………….. 160
4. Методичні вказівки до практичних занять ………………… 198
5. Методичні вказівки до контрольних та тестовихзавдань ….. 259