Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ІВСУ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Конструювання вузлів та пристроїв НВЧ" підготовки бакалавра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Радіоелектронні апарати" / ХНУРЕ ; розроб. О. Б. Зайченко. – Харків, 2017. – 220 с.


Статистика використання: Завантажень: 19
Анотація:
ЗМІСТ
1.Робоча програма ……………………………………………...... 3
2.Конспект лекцій ……………………………………………..... 17
3.Методичні вказівки до самостійної роботи ……………….... 116
4.Методичні вказівки до практичних занять …………………. 137
5.Методичні вказівки до лабораторних робіт ………………… 182
6.Методичні вказівки до контрольних завдань ………………..215