Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інтернет технології" для студентів усіх форм навчання підготовки бакалавра напряму 6.050903 – Телекомунікації [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. П. Малінін. – Харків, 2017. – 177 с.


Статистика використання: Завантажень: 35
Анотація:
ЗМIСТ
1. Робоча програма ...................................................................................... 3
2. Конспект лекцій .......................................................................................16
3. Методичні вказівки практичних занять ................................................100
4. Методичні вказівки до лабораторних робіт ..........................................116
5. Контрольні завдання ...............................................................................157
6. Екзаменаційні запитання ........................................................................165