Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ІУС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комп'ютерні мережі" для студентів за напрямом підготовки 6.050101 - Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. І. Саєнко. – Харків, 2017. – 248 с.


Статистика використання: Завантажень: 121
Анотація:
ЗМІСТ
1. Робоча програма……………………………………………………………… 3
2. Конспект лекцій……………………………………………………………... 18
3. Методичні вказівки до самостійної роботи……………………………….. .143
4. Практикум. Навчальній посібник………..………………………………… 183
5. Перелік запитань до контрольних робіт …………………………………. 241
6. Перелік запитань та приклади завдань до іспитів ………………………... 244