Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Бездротові сенсорні мережі" підготовки магістра [Електронний ресурс] : спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка, спеціалізація "Інформаційні мережі зв'язку" та "Інформаційцно-мережна інженерія", "Мережі мобільного зв’язку" / ХНУРЕ : розроб. В.О. Власова. – Харків, 2020. – 288 c.


Статистика використання: Завантажень: 15
Анотація:
ЗМІСТ
1. Робоча програма .......................................................................................... 3
2. Конспект лекцій ........................................................................................... 13
3. Методичні вказівки до самостійної роботи .............................................. 172
4. Методичні вказівки до лабораторних робіт .............................................. 192
5. Методичні вказівки до практичних занять ................................................. 216
6. Методичні вказівки до курсового проектування ....................................... 235
5. Контрольні завдання ................................................................................... 272
6. Екзаменаційні запитання ............................................................................ 277