Увага! Завантажити комплекси можуть тільки студенти та працівники ХНУРЕ, попередньо зареєструвавшись.

Комплекси навчально-методичного забезпечення

Назва документу:

Упорядник:

Кафедра:

Рівень підготовки:

Дисципліна:Всього результатів: 2403 Показано з 201 по 220
201. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності" підготовки бакалавра, спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Радіоелектронні апарати" / ХНУРЕ ; розроб. І. Ш. Невлюдов. – Харків, 2017 . – 215 с.

Статистика використання: Завантажень: 15
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,27 Mb)

202. ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Філософія" підготовки бакалавра всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. І. Штанько. – Харків, 2023. – 400 с.

Статистика використання: Завантажень: 308
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,66 Mb)

203. ІМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення нормативної навчальної дисципліни "Іноземна мова" підготовки бакалаврів напряму "Радіотехніка" спеціальності "Радіотехнічні спеціальності" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. : Т. В. Смицька, Т. І. Вергун, М. П. Сукнов. – Харків, 2017. – 77 с.

Статистика використання: Завантажень: 45
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,39 Mb)

204. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Економіка і організація виробництв" підготовки освітнього рівня бакалавр, галузь знань 0508 - Електроніка, напрям 6.050803 - Акустотехніка [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб. Є. В. Діденко. – Харків, 2017. – 420 с.

Статистика використання: Завантажень: 6
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,95 Mb)

205. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Нейротехнології та нейрокомп’ютерні системи" підготовки магістра, спеціальність 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології [Електронний ресурс] : спеціалізація "Комп’ютеризовані та робототехнічні системи" / ХНУРЕ ; відпов. О. М. Цимбал. – Харків, 2017. – 194 с.

Статистика використання: Завантажень: 15
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,84 Mb)

206. ІМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення нормативної навчальної дисципліни "Іноземна мова" підготовки бакалаврів напряму "Економіка підприємництва" спеціальності "Економічна кібернетика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. : Т. В. Смицька, Т. І. Вергун, М. П. Сукнов. – Харків, 2017. – 312 с.

Статистика використання: Завантажень: 40
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,67 Mb)

207. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Глобальна економіка" підготовки освітнього рівня магістр спеціальністі 051 - Економіка [Електронний ресурс] : освітньо-професійна програма "Економічна кібернетика" / ХНУРЕ; розроб. О. В. Степанова. – Харків, 2022. – 173 с.

Статистика використання: Завантажень: 7
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,31 Mb)

208. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Економіка програмного забезпечення" підготовки магістра, галузь знань 12 – Інформаційні технології, за спеціальністю 121 – Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] : спеціалізації "Програмне забезпечення систем", "Інженерія програмного забезпечення" / ХНУРЕ; розроб. В. В. Кирій. – Харків, 2017. – 152 с.

Статистика використання: Завантажень: 9
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,23 Mb)

209. ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Гендерні проблеми сучасного сусільства" підготовки бакалавра всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. В. Омельченко. – Харків, 2023. – 306 с.

Статистика використання: Завантажень: 23
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,60 Mb)

210. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інформаційні технологіі автоматизованих БС" підготовки магістра спеціальності 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології [Електронний ресурс] : спеціалізація "Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" / ХНУРЕ ; розроб. В. В. Євсєєв. – Харків, 2017. – 179 с.

Статистика використання: Завантажень: 7
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,18 Mb)

211. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технології формоутворення компонентів РЕА" підготовки бакалавра, спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] : освітня програма "Радіоелектронні апарати" / ХНУРЕ ; розроб. Є. А. Разумов-Фризюк. – Харків, 2017. – 298 с.

Статистика використання: Завантажень: 11
Опис документу    Електронна версія(pdf / 9,10 Mb)

212. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Історія економіки та економічної думки" [Електронний ресурс] : галузь знань 05 - Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 - Економіка, освітньо-професійна програма "Економічна кібернетика", факультет "Інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту" / ХНУРЕ ; розроб. О. В Пересада. – Харків, 2023. – 152 с.

Статистика використання: Завантажень: 13
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,01 Mb)

213. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інформаційні системи в банківській справі" підготовки бакалавра [Електронний ресурс] : галузь знань 05 - Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 - Економіка спеціалізація "Економічна кібернетика" / ХНУРЕ ; розроб. В. М. Гурін. – Харків, 2017. – 196 с.

Статистика використання: Завантажень: 11
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,12 Mb)

214. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Фізико-хімічні основи технології радіоелектронних апаратів", спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. : В. А. Палагін, О. О. Чала. – Харків, 2017. – 116 с.

Статистика використання: Завантажень: 20
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,65 Mb)

215. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інформаційні системи в економіці" підготовки бакалавра [Електронний ресурс] : галузь знань 05 - Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 - Економіка, освітньо-професійна програма "Економічна кібернетика" / ХНУРЕ ; розроб. І. Б. Прібильнова. – Харків, 2023. – 617 с.

Статистика використання: Завантажень: 16
Опис документу    Електронна версія(pdf / 6,54 Mb)

216. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Гнучкі комп’ютеризовані виробничі системи" підготовки бакалавра спеціальності 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб. В. В. Євсєєв. – Харків, 2022. – 110 с.

Статистика використання: Завантажень: 9
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,72 Mb)

217. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи матеріалознавства та технології виробництва БМА", підготовки бакалавра, спеціальності 163 - Біомедична інженерія, спеціалізації "Біомедична інженерія" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб. К.Л. Хрустальов. – Харків, 2017. – 401 с.

Статистика використання: Завантажень: 28
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,59 Mb)

218. ІВСУ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комплексне обгрунтування прийняття рішень" підготовки магістра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Радіоелектронні апарати та засоби" / ХНУРЕ ; розроб. Л. В. Головкіна. – Харків, 2017. – 274 с.

Статистика використання: Завантажень: 13
Опис документу    Електронна версія(pdf / 7,15 Mb)

219. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи технології виробництва РЕА" підготовки бакалавра спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка, освітньої програми "Радіоелектронні апарати" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб. І. В. Боцман. – Харків, 2017. – 111 с.

Статистика використання: Завантажень: 8
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,23 Mb)

220. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень, комунікацій та авторське право" підготовки магістра, спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології [Електронний ресурс] : освітні програми "Автоматизоване управління технологічними процесами", "Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва", "Комп’ютеризовані та робототехнічні системи" / ХНУРЕ ; розроб. : І. Ш. Невлюдов, О. О. Чала. – Харків, 2022. – 260 с.

Статистика використання: Завантажень: 108
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,18 Mb)