Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "1 С Бухгалтерія" підготовки бакалавра спеціальність 051 - Економіка, спеціалізація "Економічна кібернетика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. В. Кирій. – Харків, 2017. – 106 с.


Статистика використання: Завантажень: 15
Анотація:
ЗМІСТ
1. Робоча програма .................................................................................................. 3
2. Конспект лекцій ................................................................................................. 16
3. Методичні вказівки до практичних занять ..................................................... 90
4. Питання до заліку ............................................................................................ ..101