Увага! Завантажити комплекси можуть тільки студенти та працівники ХНУРЕ, попередньо зареєструвавшись.

Комплекси навчально-методичного забезпечення

Назва документу:

Упорядник:

Кафедра:

Рівень підготовки:

Дисципліна:Всього результатів: 2403 Показано з 241 по 260
241. ІНФ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Обчислювальні методи" підготовки бакалавра спеціальності 122 - Комп’ютерні науки, спеціалізації "Інформатика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Д. О. Руденко. – Харків, 2017. – 227 с.

Статистика використання: Завантажень: 8
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,26 Mb)

242. ІНФ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Програмування" підготовки бакалавра спеціальності 123 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Д. О. Руденко. – Харків, 2017. – 307 с.

Статистика використання: Завантажень: 51
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,17 Mb)

243. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Економіка та бізнес" підготовки бакалавра, галузь знань 1701 - Інфомаційна безпека [Електронний ресурс] : напрям 6.170103 - Управління інформаційною безпекою / ХНУРЕ ; розроб. Є. В. Діденко. – Харків, 2017. – 420 с.

Статистика використання: Завантажень: 21
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,90 Mb)

244. ІНФ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Бази даних та інформаційні системи" підготовки бакалавра спеціальності 122 - Комп'ютерні науки, спеціалізації "Інформаційно-комунікаційні технології" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. В. Яковлева. – Харків, 2017. – 445 с.

Статистика використання: Завантажень: 15
Опис документу    Електронна версія(pdf / 37,6 Mb)

245. ІВСУ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Фізико-теоретичні основи проектування РЕА" підготовки бакалавра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Радіоелектронні апарати та засоби" / ХНУРЕ ; розроб. О. Д. Меняйло. – Харків, 2017. – 337 с.

Статистика використання: Завантажень: 14
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,99 Mb)

246. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Економіка підприємства" підготовки бакалаврів галузь знань 05 - Соціальні та поведінкові науки, спеціальністіь 051- Економіка [Електронний ресурс] : освітньо-професійна програма "Економічна кібернетика" / ХНУРЕ ; розроб. О. В. Степанова. – Харків, 2022. – 579 с.

Статистика використання: Завантажень: 22
Опис документу    Електронна версія(pdf / 8,03 Mb)

247. ІНФ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Операційні системи та системне програмування" підготовки бакалавра прискоренної денної форми навчання спеціальність 122 – Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] : спеціалізація "Інформатика" / ХНУРЕ ; розроб. Т. Ф. Сінельнікова. – Харків, 2017. – 442 с.

Статистика використання: Завантажень: 27
Опис документу    Електронна версія(pdf / 5,43 Mb)

248. ВМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Вища математика" (для прискореної форми навчання) підготовки бакалаврів спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка спеціалізації "Радіотехніка" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. О. Ремаєва. – Харків, 2021. – 163 с.

Статистика використання: Завантажень: 10
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,70 Mb)

249. ВМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Вища математика" підготовки бакалаврів спеціальності 125 – Кібербезпека освітньої програми «Управління інформаційною безпекою» [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Н. П. Стогній. – Харків, 2017. – 333 с.

Статистика використання: Завантажень: 35
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,42 Mb)

250. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Економіка і бізнес" підготовки бакалавр, галузь знань 0502 - Автоматика та управління [Електронний ресурс] : напрям підготовки 6.050202 - Автоматизація та компютерно-інтегровані технологі / ХНУРЕ ; розроб. Ю. В. Овсюченко. – Харків, 2017. – 198 с.

Статистика використання: Завантажень: 9
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,28 Mb)

251. ВМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Вища математика" підготовки бакалаврів спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка [Електронний ресурс] : спеціалізації "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" для прискореної форми навчання / ХНУРЕ ; розроб. Н. М. Ружицька. – Харків, 2017. – 207 с.

Статистика використання: Завантажень: 7
Опис документу    Електронна версія(pdf / 6,37 Mb)

252. ВМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Вища математика" підготовки бакалаврів спеціальності 123 - Комп`ютерна інженерія освітньо-професійної програми "Комп`ютерна інженерія" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Н. П. Клімова, П. Є. Минко. – Харків, 2023. – 311 с.

Статистика використання: Завантажень: 844
Опис документу    Електронна версія(pdf / 9,45 Mb)

253. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Економіка і організація підприємства" підготовки бакалавра, галузь знань 0509 - Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок [Електронний ресурс] : напрям підготовки 6.050901 "Радіотехніка" / ХНУРЕ ; розроб. Є. В. Діденко. – Харків, 2017. – 420 с.

Статистика використання: Завантажень: 6
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,95 Mb)

254. ІВСУ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Автоматизація конструкторсько-технологічного проектування РЕА" підготовки бакалавра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Електронні апарати" / ХНУРЕ ; розроб. І. І. Ключник. – Харків, 2017. – 250 с.

Статистика використання: Завантажень: 20
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,56 Mb)

255. ВМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Вища математика" підготовки бакалаврів спеціальності 171 - Електроніка, спеціалізації "Системи, технології та комп`ютерні засоби мультимедіа" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. О. Ремаєва. – Харків, 2021. – 290 с.

Статистика використання: Завантажень: 17
Опис документу    Електронна версія(pdf / 6,62 Mb)

256. ВМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Вища математика" підготовки бакалаврів спеціальності 171 - Електроніка, спеціалізації "Системи, технології та комп`ютерні засоби мультимедіа" [Електронний ресурс] : для прискореної форми навчання / ХНУРЕ ; розроб. О. О. Ремаєва. – Харків, 2017. – 153 с.

Статистика використання: Завантажень: 7
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,03 Mb)

257. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни атестаційної роботи підготовки бакалавра спеціальності 051 - Економіка, спеціалізації "Економічна кібернетика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. С. В. Гришко. – Харків, 2017. – 69 с.

Статистика використання: Завантажень: 10
Опис документу    Електронна версія(pdf / 732 Kb)

258. ВМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Вища математика" підготовки бакалаврів спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка спеціалізації "Радіотехніка" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. О. Ремаєва. – Харків, 2021. – 290 с.

Статистика використання: Завантажень: 10
Опис документу    Електронна версія(pdf / 6,63 Mb)

259. ІВСУ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Дизайн побутових електронних апаратів" підготовки бакалавра спеціальності 172 -Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Радіоелектронні апарати та засоби" / ХНУРЕ ; розроб. Ю. Є. Хорошайло. – Харків, 2017. – 126 с.

Статистика використання: Завантажень: 12
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,78 Mb)

260. ВМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Вища математика" підготовки бакалаврів спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка спеціалізації "Технічна експертиза" [ [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Н. М. Ружицька. – Харків, 2017. – 285 с.

Статистика використання: Завантажень: 11
Опис документу    Електронна версія(pdf / 7,51 Mb)