Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Об’єктно-орієнтоване програмування" підготовки бакалавра спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] : освітня програма "Програмна інженерія" / ХНУРЕ ; розроб.: В. М. Бондарєв, Ю. Ю. Черепанова. – Харків, 2017. – 157 с.


Статистика використання: Завантажень: 72
Анотація:
ЗМІСТ
1. Робоча програма 3
2. Конспект лекцій 16
3. Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять 21
4. Методичні вказівки до лабораторних робіт 65
5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи 96
6. Контрольні завдання 137
7. Екзаменаційні питання 154