Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни підготовки магістра "Основи наукових досліджень, організація науки" спеціальність 051 - Економіка спеціалізація "Економічна кібернетика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Ю. Д. Костін. – Харків, 2017. – 110 с.


Статистика використання: Завантажень: 16
Анотація:
ЗМІСТ
1. Робоча програма............................................................................... 3
2. Конспект лекцій ............................................................................. 13
3. Методичні вказівки до семінарських занять................................ 76
4. Методичні вказівки до самостійної роботи.................................. 89
5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи ............102