Увага! Завантажити комплекси можуть тільки студенти та працівники ХНУРЕ, попередньо зареєструвавшись.

Комплекси навчально-методичного забезпечення

Назва документу:

Упорядник:

Кафедра:

Рівень підготовки:

Дисципліна:Всього результатів: 2116 Показано з 41 по 60
41. ВМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Вища математика" підготовки бакалаврів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка освітньої програми "Телекомунікації" прискореної форми навчання [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Н. С. Бутенко. – Харків, 2017. – 167 с.

Статистика використання: Завантажень: 8
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,21 Mb)

42. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Системи розпізнавання образів" підготовки магістрів спеціальності 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології [Електронний ресурс] : спеціалізація "Комп'ютеризовані та робототехнічні системи" / ХНУРЕ ; розроб. Б. О. Малик. – Харків, 2017. – 376 с.

Статистика використання: Завантажень: 14
Опис документу    Електронна версія(pdf / 7,30 Mb)

43. ВМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Вища математика" підготовки бакалаврів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології [Електронний ресурс] : освітніх програм "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", "Системна інженерія" / ХНУРЕ ; розроб. В. В. Шляхов. – Харків, 2017. – 333 с.

Статистика використання: Завантажень: 16
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,05 Mb)

44. ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Психологія сприйняття та переробки інформації" підготовки бакалавра всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. А. Бакаленко. – Харків, 2017. – 184 с.

Статистика використання: Завантажень: 28
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,88 Mb)

45. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Економіка і бізнес" підготовки освітнього рівня бакалавр галузь знань 0502 - Автоматика та управління, напрям підготовки 6.050201- Системна інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб. Е. В. Діденко. – Харків, 2017. – 420 с.

Статистика використання: Завантажень: 11
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,92 Mb)

46. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технічні засоби автоматизації інтелектуальних виробництв" підготовки магістра спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки" / ХНУРЕ ; розроб. І. В. Боцман. – Харків, 2017. – 178 с.

Статистика використання: Завантажень: 8
Опис документу    Електронна версія(pdf / 7,01 Mb)

47. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технологія інформаційного забезпечення в технологічних системах" підготовки магістра спеціальності 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології [Електронний ресурс] : спеціалізація "Автоматизоване управління технологічними процесами" / ХНУРЕ; розроб. І. Ш. Невлюдов. – Харків, 2017. – 202 с.

Статистика використання: Завантажень: 9
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,11 Mb)

48. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Математика для економістів" підготовки бакалавра спеціальність 051 - Економіка, спеціалізація "Економічна кібернетика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб. О. Ф. Мельников. – Харків, 2017. – 514 с.

Статистика використання: Завантажень: 7
Опис документу    Електронна версія(pdf / 8,31 Mb)

49. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технічні засоби банківських систем та їх експлуатація" підготовки бакалавра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] : освітня програма "Радіоелектронні апарати" / ХНУРЕ; розроб. О. І. Филипенко, О. В. Сичова. – Харків, 2017. – 48 с.

Статистика використання: Завантажень: 4
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,29 Mb)

50. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Матеріали мікросистемної техніки" підготовки магістра спеціальності 8.05090203 – Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб.: Є. А. Разумов-Фризюк. – Харків, 2017. – 68 с.

Статистика використання: Завантажень: 8
Опис документу    Електронна версія(pdf / 989 Kb)

51. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Промислові мережі та компоненти" підготовки магістра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки" / ХНУРЕ ; розроб.: С. П. Новоселов, О. В. Сичова. – Харків, 2017. – 61 с.

Статистика використання: Завантажень: 12
Опис документу    Електронна версія(pdf / 989 Kb)

52. БМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Телемедичні системи" підготовки бакалавра спеціальність 163 - Біомедична інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Т. В. Носова. – Харків, 2017. – 97 с.

Статистика використання: Завантажень: 13
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,81 Mb)

53. МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Моделювання на ЕОМ" підготовки бакалавр спеціальність 152 — Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Метрологія, стандартизація та сертифікація" / ХНУРЕ ; розроб. О. М. Нікітенко. – Харків, 2017. – 469 с.

Статистика використання: Завантажень: 5
Опис документу    Електронна версія(pdf / 5,49 Mb)

54. МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи сертифікації" підготовки бакалаврів спеціальність 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Метрологія, стандартизація та сертифікація" / ХНУРЕ ; розроб. Н. В. Штефан. – Харків, 2017. – 71 с.

Статистика використання: Завантажень: 6
Опис документу    Електронна версія(pdf / 681 Kb)

55. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технологія розробки програмного забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем" підготовки бакалавра [Електронний ресурс] : спеціальність 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / ХНУРЕ ; розроб.: С. П. Новоселов, О. В. Сичова. – Харків, 2017. – 257 с.

Статистика використання: Завантажень: 16
Опис документу    Електронна версія(pdf / 5,62 Mb)

56. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність" підготовки магістра спеціальність 051- Економіка, спеціалізація "Економічна кібернетика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Т. В. Полозова. – Харків, 2017. – 319 с.

Статистика використання: Завантажень: 6
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,04 Mb)

57. ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комп'ютерна електроніка" підготовки бакалаврів спеціальності 123 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. А. Янковський. – Харків, 2017. – 402 с.

Статистика використання: Завантажень: 34
Опис документу    Електронна версія(pdf / 7,08 Mb)

58. ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи комп'ютерних обчислень" підготовки бакалаврів спеціальності 123 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. В. Токарєв. – Харків, 2017. – 238 с.

Статистика використання: Завантажень: 55
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,38 Mb)

59. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Автоматизація технологічних процесів" підготовки освітнього рівня бакалавр спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб. Г. В. Пономарьова. – Харків, 2017. – 281 с.

Статистика використання: Завантажень: 26
Опис документу    Електронна версія(pdf / 8,74 Mb)

60. ФІЛ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Логіка" підготовки бакалавра всіх спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Г. Г. Старікова. – Харків, 2020. – 214 с.

Статистика використання: Завантажень: 37
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,75 Mb)