Увага! Завантажити комплекси можуть тільки студенти та працівники ХНУРЕ, попередньо зареєструвавшись.

Комплекси навчально-методичного забезпечення

Назва документу:

Упорядник:

Кафедра:

Рівень підготовки:

Дисципліна:Всього результатів: 2116 Показано з 141 по 160
141. ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інформаційно-комунікаційні технології" підготовки магістра, спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка [Електронний ресурс] : освітньо-професійної програми "Інформаційні мережі зв’язку" та "Інформаційно-мережна інженерія" / ХНУРЕ ; розроб. Ю. В. Скорик. – Харків, 2018. – 130 с.

Статистика використання: Завантажень: 14
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,16 Mb)

142. МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Методи та засоби управління якістю" підготовки магістрів, спеціальність 152 — Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції" / ХНУРЕ ; розроб. І. В. Руженцев. – Харків, 2017. – 119 с.

Статистика використання: Завантажень: 4
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,64 Mb)

143. МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Метрологія" підготовки бакалаврів (для 1 курсу), спеціальності 153 — Мікро- і наносистемна техніка, 171 — Електроніка [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. О. Закорін. – Харків, 2017. – 62 с.

Статистика використання: Завантажень: 8
Опис документу    Електронна версія(pdf / 668 Kb)

144. МСТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технологія підготовки електронних видань" для студентів усіх форм навчання напряму 6.051501 - Видавничо-поліграфічна справа [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Г. В. Бєльчева. – Харків, 2017. – 220 с.

Статистика використання: Завантажень: 9
Опис документу    Електронна версія(pdf / 5,58 Mb)

145. МСТ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Захист інформації в поліграфії" для студентів спеціальності 186 – Видавництво та поліграфія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. А. В. Бізюк. – Харків, 2017. – 189 с.

Статистика використання: Завантажень: 6
Опис документу    Електронна версія(pdf / 5,09 Mb)

146. ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технології мереж мобільного зв’язку наступних поколінь" [Електронний ресурс] : підготовки магістра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка, спеціалізації "Інформаційні мережі зв'язку" / ХНУРЕ ; розроб. С. А. Кривенко. – Харків, 2017. – 91 с.

Статистика використання: Завантажень: 14
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,72 Mb)

147. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни підготовки бакалавра "Прикладні задачі моделювання економічних процесів" галузь знань 0305 - Економіка і підприємництво спеціальність [Електронний ресурс] : напрям підготовки 6.030502 - Економічна кібернетика / ХНУРЕ ; розроб. В. В. Кирій. – Харків, 2017. – 136 с.

Статистика використання: Завантажень: 9
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,54 Mb)

148. ШІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни підготовки бакалавра "Системний аналіз" підготовки бакалавра за напрямом 6.050101 – Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. К. Е. Петров. – Харків, 2017. – 162 с.

Статистика використання: Завантажень: 30
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,14 Mb)

149. ІУС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Теорія алгоритмів" підготовки бакалаврів спеціальності 126 - Інформаційні системи та технології [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Т. Г. Білова. – Харків, 2018. – 169 с.

Статистика використання: Завантажень: 18
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,83 Mb)

150. КРіСТЗІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи схемотехніки" підготовки бакалавра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка спеціалізації "Радіотехніка" [Електронний ресурс]. Ч. 1 / ХНУРЕ ; розроб. І. О. Милютченко. – Харків, 2017. – 300 с.

Статистика використання: Завантажень: 7
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,81 Mb)

151. РТІКС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" другий (магістерський) рівень вищої освіти для студентів всіх форм навчання [Електронний ресурс] : спеціалізація "Інформаційно-комунікаційні технології", спеціальність 122 - Комп’ютерні науки та інформаційні технології / ХНУРЕ ; розроб. І. В. Свид. – Харків, 2017. – 179 с.

Статистика використання: Завантажень: 6
Опис документу    Електронна версія(pdf / 6,02 Mb)

152. ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи теорії сигналів" підготовки бакалавра напряму 6.050903 - Телекомунікації, спеціальність 6.050903 - Інформаційні мережі зв’язку [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Д. В. Бондар. – Харків, 2017. – 181 с.

Статистика використання: Завантажень: 12
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,97 Mb)

153. ШІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право" підготовки магістра спеціальності 8.05010104 – Системи штучного інтелекту [Електронний ресурс] : напрямом підготовки 6.050101 – Комп’ютерні науки / ХНУРЕ ; розроб. К. Е. Петров. – Харків, 2017. – 156 с.

Статистика використання: Завантажень: 13
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,00 Mb)

154. ІМІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Фізика (спеціальні розділи)" підготовки бакалавра напряму 6.050903 - Телекомунікації [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Ю. М. Колтун. – Харків, 2017. – 156 с.

Статистика використання: Завантажень: 11
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,75 Mb)

155. ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комп’ютерна дискретна математика" підготовки бакалавра спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Н. В. Білоус. – Харків, 2017. – 165 с.

Статистика використання: Завантажень: 47
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,84 Mb)

156. КІТАМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технології програмування комп’ютерних систем" підготовки бакалавра, спеціальності 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. М. Цимбал. – Харків, 2017. – 181 с.

Статистика використання: Завантажень: 18
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,09 Mb)

157. МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Спецрозділ вищої математики (математична статистика)" підготовки бакалаврів, спеціальність 152 — Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Метрологія, стандартизація та сертифiкація" / ХНУРЕ ; розроб. С. В. Луцький. – Харків, 2017. – 82 с.

Статистика використання: Завантажень: 5
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,65 Mb)

158. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни підготовки бакалавра "Прикладне програмне забезпечення" [Електронний ресурс] : галузь знань 05 - Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 - Економіка, спеціалізація "Економічна кібернетика" / ХНУРЕ ; розроб. О. М. Гуца. – Харків, 2017. – 212 с.

Статистика використання: Завантажень: 4
Опис документу    Електронна версія(pdf / 4,51 Mb)

159. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни підготовки бакалавра "Системи підтримки прийняття рішень" [Електронний ресурс] : галузь знань 05 - Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 - Економіка, спеціалізація "Економічна кібернетика" / ХНУРЕ ; розроб. О. М. Гуца. – Харків, 2017. – 189 с.

Статистика використання: Завантажень: 9
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,41 Mb)

160. КРіСТЗІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Поля і хвилі в системах ТЗІ" підготовки бакалавра спеціальності 125 - Кібербезпека cпеціалізації "Системи технічного захисту інформації" [Електронний ресурс]. Ч. 1, 2 / ХНУРЕ ; розроб. : Д. В. Грецьких, В. Б. Бєлявцев. – Харків, 2017. – 375 с.

Статистика використання: Завантажень: 11
Опис документу    Електронна версія(pdf / 7,06 Mb)