Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи комп'ютерних обчислень" підготовки бакалаврів спеціальності 123 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. В. Токарєв. – Харків, 2017. – 238 с.


Статистика використання: Завантажень: 53
Анотація:
ЗМІСТ
1.Робоча програма …………………………………………………………………….3
2.Конспект лекцій ………………………………………………………………………14
3.Методичні вказівки до самостійної роботи …………………………..124
4.Методичні вказівки до практичних заняит …………………………..137
5.Екзаменаційні запитання…………………………………………….......……233