Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ОП
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи охорони праці та цивільний захист" підготовки освітнього рівня бакалавр усіх спеціальностей та усіх напрямів університету [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб.: Т. Є. Стиценко, В. А. Айвазов, О. В. Мамонтов, Н. М. Сердюк. – Харків, 2017. – 517 с.


Статистика використання: Завантажень: 14
Анотація:
ЗМІСТ
Робоча програма ………………………………………………………....3
Лекцій ………………………………………………………………….....20
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів………………172
Методичні вказівки до практичних занять ………………………….289
Методичні вказівки до лабораторних робіт………………………….393
Контрольні завдання……………………………………………………514