Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
МТЕ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Сучасні інформаційно-вимірювальні системи та комплекси" підготовки магістрів спеціальність 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка [Електронний ресурс] : спеціалізація "Метрологія та вимірювальна техніка" / ХНУРЕ ; розроб. О. В. Запорожець. – Харків, 2017. – 282 с.


Статистика використання: Завантажень: 11
Анотація:
Змiст
Робоча програма 3
Конспект лекцiй 14
Методичнi вказiвки до самостiйної роботи студентiв 123
Методичнi вказiвки до практичних (семiнарських) занять 176
Методичнi вказiвки до виконання розрахункового завдання 245
Тестовi завдання 264
Екзаменацiйнi запитання 281