Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ОП
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Безпека праці в індустрії ІТ- технологій" підготовки освітнього рівня бакалавр усіх спеціальностей та усіх напрямів університету [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб.: Т. Є. Стиценко, Г. В. Пронюк, Н. М. Сердюк. – Харків, 2017. – 122 с.


Статистика використання: Завантажень: 14
Анотація:
ЗМІСТ
Робоча програма ……………………………………………………….…..3
Конспект лекцій ……………………………………………………………16
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів…………………..60
Методичні вказівки до практичних занять ……………………………..96
Контрольні завдання ……………………………………………………..118