Увага! Завантажити комплекси можуть тільки студенти та працівники ХНУРЕ, попередньо зареєструвавшись.

Комплекси навчально-методичного забезпечення

Назва документу:

Упорядник:

Кафедра:

Рівень підготовки:

Дисципліна:Всього результатів: 2160 Показано з 2121 по 2140
2121. ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технологіі створення серверних рішень для обробки ігровоі статистики" підготовки бакалавра спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Ю. С. Новіков. – Харків, 2018. – 349 с.

Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 12,01 Mb)

2122. МЕЕПП
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технічна електродинаміка" підготовки бакалавра спеціальності 171 - Електроніка [Електронний ресурс] : освітня програма "Електронні пристрої та системи" / ХНУРЕ ; розроб. Т. І. Фролова. – Харків, 2020. – 86 с.

Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 6,79 Mb)

2123. ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Методи сертифікації, просування та монетизування ігрового ПЗ" підготовки бакалавра спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Ю. С. Новіков. – Харків, 2020. – 203 с.

Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,87 Mb)

2124. ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інтелектуальний аналіз даних" підготовки бакалавра спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення, освітня програма "Програмна інженерія" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. І. В. Афанасьєва. – Харків, 2020. – 286 с.

Статистика використання: Завантажень: 5
Опис документу    Електронна версія(pdf / 10,2 Mb)

2125. ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Спецглави дискретних структур" підготовки бакалавра спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Г. Г. Четвериков. – Харків, 2019. – 40 с.

Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 630 Kb)

2126. ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комп'ютерна графіка віртуальної реальності" підготовки магістра спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. С. Назаров. – Харків, 2020. – 218 с.

Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,58 Mb)

2127. ПІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Математичне моделювання та чисельні методи" підготовки бакалавра спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. С. Назаров. – Харків, 2020. – 95 с.

Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 14,6 Mb)

2128. ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Спеціальні розділи програмування на платформі .NET" для студентів підготовки магістра спеціальності 123 - Комп’ютерна інженерія [Електронний ресурс] : освітня програма "Системне програмування" / ХНУРЕ ; розроб. В. М. Федорченко. – Харків, 2020. – 322 с.

Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 5,38 Mb)

2129. ІУС
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Розподілені та паралельні бази даних" для студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс] : спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології, освітньо-професійної програми "Інформаційні системи та технології" / ХНУРЕ ; розроб. С. Ф. Чалий. – Харків, 2020. – 128 с.

Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,62 Mb)

2130. ІНФ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Машинне навчання та аналіз даних" підготовки бакалавра, спеціальність 122 - Комп'ютерні науки, освітньо-професійна програма "Інформатика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. А. Ю. Шафроненко. – Харків, 2020. – 40 с.

Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 806 Kb)

2131. ІНФ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Обмін даними у Web-застосунках" підготовки бакалаврів спеціальності 122 - Комп'ютерні науки, освітня програма "Інформатика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Н. В. Бєлова. – Харків, 2021. – 34 с.

Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 680 Kb)

2132. ІКІ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Локальні мережі" підготовки бакалаврів спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка, освітньо-професійна програма "Телекомунікації" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. М. С. Пастушенко. – Харків, 2020. – 364 с.

Статистика використання: Завантажень: 2
Опис документу    Електронна версія(pdf / 7,47 Mb)

2133. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інноваційна парадигма розвитку економіки" підготовки доктора філософії спеціальності 051 - Економіка, освітньо-наукова пограма "Економічна кібернетика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Л. В. Соколова, І. А. Шейко. – Харків, 2020. – 293 с.

Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 3,04 Mb)

2134. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Управління розвитком потенціалу підприємства" підготовки доктора філософії спеціальності 051 - Економіка, освітньо-наукова пограма "Економічна кібернетика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Л. В. Соколова. – Харків, 2020. – 259 с.

Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,87 Mb)

2135. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Економіка і бізнес" підготовки бакалавра, спеціальність 171 - Електроніка, за освітньою програмою Системи, технології і комп’ютерні засоби мультимедіа [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб.: Т. В. Полозова, О. В. Мурзабулатова. – Харків, 2020. – 181 с.

Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,76 Mb)

2136. ЕК
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Економіка і бізнес" підготовки бакалавра, спеціальність 126 - Інформаційні системи та технології, за освітньою програмою "Інформаційні технології інтернету речей" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб.: Т. В. Полозова, О. В. Мурзабулатова. – Харків, 2020. – 182 с.

Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 2,77 Mb)

2137. ПЕЕА
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Системи зв'язку" підготовки бакалавра спеціальності 173 - Авіоніка, освітньо-професійної програми "Вбудовані системи авіоніки" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Л. В. Головкіна. – Харків, 2020. – 84 с.

Статистика використання: Завантажень: 4
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,04 Mb)

2138. ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Методи рішення задач загального призначення на графічних процесорах" підготовки магістрів спеціальності 123 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О. Ю. Барковська. – Харків, 2020. – 133 с.

Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 5,52 Mb)

2139. ПЕЕА
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Системи збору, обробки і відбиття інформації в системах авіоніки" підготовки бакалавра спеціальності 173 - Авіоніка [Електронний ресурс] : освітньо-професійної програми "Вбудовані системи авіоніки" / ХНУРЕ ; розроб. О. Б. Зайченко. – Харків, 2020. – 58 с.

Статистика використання: Завантажень: 1
Опис документу    Електронна версія(pdf / 1,66 Mb)

2140. ПЕЕА
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комплексне обгрунтування прийняття рішень" підготовки бакалавра спеціальності 173 - Aвіоніка, cпеціалізації "Вбудовані системи авіоніки" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Л. В. Головкіна. – Харків, 2020. – 277 с.

Статистика використання: Завантажень: 0
Опис документу    Електронна версія(pdf / 7,93 Mb)