Вид документа:

Методичні вказівки

УДК:

519.7(07)

ББК:

Ч484я7
Шифр: B-7324 ШІ
Методичні вказівки з анотування освітніх ресурсів з використанням онтологічного підходу / упоряд. : В. Я. Терзіян, О. Б. Кайкова, О. Ю. Шевченко та ін. ; МОН України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ, 2008. – 20 с. – 25,78


Статистика використання: Завантажень: 3 Видач: 1

Де отримати
Місце видачі: Кількість:В наявності:
Абонемент загальний к. 3581010