Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Системне програмне забезпечення комп'ютерних систем та мереж" підготовки магістрів спеціальності 123 – Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] : освітня програма "Системне програмування" / ХНУРЕ ; розроб. В. О. Мартовицький. – Харків, 2019. – 100 с.


Статистика використання: Завантажень: 0
Анотація:
ЗМІСТ
Робоча програма …………………………………………………….3
Методичні вказівки до лабораторних робіт …………………….…12
Методичні вказівки до практичних робіт………………………….68
Екзаменаційні запитання …….………………………………………96