Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Використання ЕОМ в наукових дослідженнях" підготовки магістрів спеціальності 123 – Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] : освітні програми: "Системне програмування", "Комп'ютерні системи та мережі" / ХНУРЕ ; розроб. Г. А. Кучук. – Харків, 2019. – 260 с.


Статистика використання: Завантажень: 0
Анотація:
ЗМІСТ
Робоча програма …………………………………………………….3
Конспект лекцій………………………………………………….….17
Методичні вказівки до лабораторних робіт……………………….226
Контрольні питання…..…….………………………………………256