Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технології високопродуктивних хмарних обчислень" підготовки магістрів спеціальності 123 – Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] : освітня програма "Системне програмування" / ХНУРЕ ; розроб. М. О. Волк. – Харків, 2018. – 111 с.


Статистика використання: Завантажень: 1
Анотація:
ЗМІСТ
Робоча програма …………………………………………………….3
Конспект лекцій………………………………………………….….11
Методичні вказівки до самостійної роботи…………………….…78
Контрольні завдання…..…….………………………………………92
Екзаменаційні запитання…………………………………………....107