Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Методи виявлення загроз в інформаційних та комп'ютерних системах" підготовки магістрів спеціальності 123 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] : освітня програма "Системна інженерія" / ХНУРЕ ; розроб. О. Ю. Барковська. – Харків, 2019. – 172 с.


Статистика використання: Завантажень: 0
Анотація:
ЗМІСТ
1.Робоча програма …………………………………………………………………….3
2.Конспект лекцій ………………………………………………………………………14
3.Методичні вказівки до лабораторних робіт …………………………..82
4.Методичні вказівки до самостійної роботи …………………………..145
5.Контрольні завдання………………………………………….......……………..164