Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Програмні засоби організації високопродуктивних хмарних обчислень" магістерського рівня вищої освіти [Електронний ресурс] : спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія, освітня програма "Системне програмування" / ХНУРЕ ; розроб. М. О. Волк. – Харків, 2019. – 221 с.


Статистика використання: Завантажень: 0
Анотація:
ЗМІСТ
Робоча програма …………………………………………………….3
Конспект лекцій………………………………………………….….14
Методичні вказівки до лабораторних робіт……………………….141
Методичні вказівки до самостійної роботи…………………….…195
Контрольні завдання…..…….………………………………………210
Екзаменаційні запитання…………………………………………....217