Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни " Програмування Embedded system" для магістрів спеціальності 123 - Комп’ютерна інженерія, освітньо-професійна програма "Системне програмування" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. В. Токарєв. – Харків, 2019. – 262 с.


Статистика використання: Завантажень: 5
Анотація:
ЗМІСТ
Робоча програма – денна вибіркова ……………………………….3
Робоча програма – денна обов’язкова ……………………….…….13
Робоча програма – заочна вибіркова….……………………………23
Робоча програма – заочна обов’язкова.……………………………33
Методичні вказівки до лабораторних робіт………………………43
Методичні вказівки до до самостійної роботи……………………195
Методичні вказівки до практичних занять………………………......213
Контрольні питання……………………………………………….................................…260