Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Embedded system" для магістрів спеціальності 123 - Комп’ютерна інженерія, освітньо-професійна програма "Комп'ютерні системи та мережі" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. В. В. Токарєв. – Харків, 2019. – 241 с.


Статистика використання: Завантажень: 5
Анотація:
ЗМІСТ
Робоча програма – денна…………………………………………….3
Робоча програма – заочна……………………………………………13
Методичні вказівки до лабораторних робіт……………………….23
Методичні вказівки до до самостійної роботи……………………175
Методичні вказівки до практичних занять………………………..193
Контрольні питання…………………………………………………239