Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Схемотехніка аналогових компонентів комп’ютерних систем" підготовки бакалаврів спеціальності 123 - Комп’ютерна інженерія [Електронний ресурс] : спеціалізація "Комп’ютерні системи та мережі" / ХНУРЕ ; розроб. Г. В. Майстренко. – Харків, 2018. – 69 с.


Статистика використання: Завантажень: 4
Анотація:
ЗМІСТ
1.Робоча програма …………………………………………………………………….3
2.Методичні вказівки до лабораторних робіт …………………………12
3.Тестові питання…………………………................................................65