Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Комп’ютерні системи збору та обробки технологічної інформації" підготовки бакалаврів спеціальності 123 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. С. О. Партика. – Харків, 2018. – 93 с.


Статистика використання: Завантажень: 4
Анотація:
ЗМІСТ
1.Робоча програма …………………………………………………………………….3
2.Методичні вказівки до лабораторних робіт ……………………………11
3.Контрольні питання..........................................…………………………..89