Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Програмні засоби оверлейних комп'ютерних мереж" підготовки магістра спеціальності 123 – Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] : освітня програма "Системне програмування" / ХНУРЕ ; розроб. В. М. Ткачов. – Харків, 2019. – 192 c.


Статистика використання: Завантажень: 8
Анотація:
ЗМІСТ
Робоча програма – денна вибіркова (1,4 роки навчання)………......3
Робоча програма – денна обов’язкова (1,9 роки навчання)…….13
Робоча програма – заочна вибіркова (1,4 роки навчання)…….…23
Робоча програма – заочна вибіркова (1,9 роки навчання)…….…33
Навчальні матеріали для лекцій……………………………….................................……42
Методичні вказівки до лабораторних робіт……………………..................….47
Методичні вказівки до до самостійної роботи…………….............………142
Методичні вказівки до практичних занять…………………................……..159
Контрольні запитання…..……………………………………...........................................……188