Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Аналіз продуктивності комп’ютерних систем і мереж" підготовки магістрів спеціальності 123 - Комп'ютерна інженерія [Електронний ресурс] : спеціалізації "Комп'ютерні системи та мережі" / ХНУРЕ ; розроб. І. М. Іванісенко. – Харків, 2018. – 135 с.


Статистика використання: Завантажень: 4
Анотація:
ЗМІСТ
1.Робоча програма ……………………………………………………………………..3
2.Конспект лекцій ………………………………………………………………………14
3.Методичні вказівки до лабораторних робіт …………………………..83
4.Методичні вказівки до самостійної роботи ………………………...112
5.Тестові питання……………………………………………………………….........128