Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень" підготовки магістрів спеціальності 123 - Комп’ютерна інженерія, спеціалізації "Системне програмування" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. М. М. Корабльов. – Харків, 2018. – 364 с.


Статистика використання: Завантажень: 9
Анотація:
ЗМІСТ
1.Робоча програма …………………………………………………………………….3
2.Конспект лекцій ………………………………………………………………………12
3.Методичні вказівки до лабораторних робіт …………………………..282
4.Методичні вказівки до самостійної роботи …………………………..340
5.Контрольні запитання………………………………………………………………360