Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Інтелектуальні інформаційні технології" підготовки магістрів спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія, спеціалізація "Системне програмування" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. А. О. Каргін. – Харків, 2018. – 182 с.


Статистика використання: Завантажень: 6
Анотація:
ЗМІСТ

Робоча програма……………………………………………………………………….........…...…3
Конспект слайд-лекцій………………………………………………………………….......12
Методичні вказівки до лабораторних робіт…………...128
Методичні вказівки до самостійної роботи……………….168
Контрольні запитання………………………………………………………………….......179