Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Архітектура комп’ютерів" підготовки бакалаврів спеціальності 123 - Комп’ютерна інженерія [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Д. М. Росінський. – Харків, 2018. – 288 с.


Статистика використання: Завантажень: 47
Анотація:
ЗМІСТ

Робоча програма...........................................................................................................3
Конспект лекцій..........................................................................................................14
Методичні вказівки до лабораторних робіт..........................................................180
Методичні вказівки до самостійної роботи ..........................................................254
Контрольні завдання................................................................................................269
Контрольні запитання..............................................................................................278