Вид документа:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
ЕОМ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Методи та алгоритми управління ІТ Методи та алгоритми управління ІТ-проектами" підготовки магістра, спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія [Електронний ресурс] : спеціалізації "Системне програмування" / ХНУРЕ ; розроб. О. С. Ляшенко. – Харків, 2018. – 438 с.


Статистика використання: Завантажень: 8
Анотація:
Зміст
1. Робоча програма………………………………….……………………….3
2. Навчальний посібник……………………………………………………14
3. Методичні вказівки до лабораторних робіт……….…………………336
4. Методичні вказівки до практичних робіт…………………………….381
5. Методичні вказівки до самостійної роботи…………………………..409
6. Контрольні завдання…………………………………………………..424